Shenzhen Koben Electronics Co., Ltd.
Nhà Sản phẩm

Surface Mount Oscillator

hd hd hd hd

Surface Mount Oscillator

DOC050F-010.0M dao động bề mặt dao động 3.3V Crystal Clock Oscillator

DOC050F-010.0M dao động bề mặt dao động 3.3V Crystal Clock Oscillator

32,768 MHz HS49S Thông qua dao động lỗ Dip2 Crystal cho mục đích sử dụng chung

32,768 MHz HS49S Thông qua dao động lỗ Dip2 Crystal cho mục đích sử dụng chung

4- Bộ dao động bề mặt SMD 1.6 V ~ 3.6 V Không có bộ tạo dao động đồng hồ có thể lập trình

4- Bộ dao động bề mặt SMD 1.6 V ~ 3.6 V Không có bộ tạo dao động đồng hồ có thể lập trình

Máy đo dao động bề mặt CMOS 5x7mm SG7050CBN-100.000MHZ-TJGA 3.3V 100MHz

Máy đo dao động bề mặt CMOS 5x7mm SG7050CBN-100.000MHZ-TJGA 3.3V 100MHz

Có thể điều chỉnh chu kỳ gắn trên bề mặt dao động bề mặt NE555DR 555 Loại IC đơn 100kHz SOP8

Có thể điều chỉnh chu kỳ gắn trên bề mặt dao động bề mặt NE555DR 555 Loại IC đơn 100kHz SOP8

Page 1 of 1