Shenzhen Koben Electronics Co., Ltd.
Nhà Sản phẩm

Tụ điện đa dụng

hd hd hd hd
Sản phẩm tốt nhất
TAJB476K010RNJ Tantali Điện Phân Tụ B 476 K 47 uF 10 V 2000 cái Mỗi Reel

TAJB476K010RNJ Tantali Điện Phân Tụ B 476 K 47 uF 10 V 2000 cái Mỗi Reel

Professional 10uF 106K Radial Tụ gốm 10V CL21A106KPFNNNE

Professional 10uF 106K Radial Tụ gốm 10V CL21A106KPFNNNE

Kích cỡ Tụ điện gốm bề mặt 10V 1uF 0603 CL10A105KP8NNNC

Kích cỡ Tụ điện gốm bề mặt 10V 1uF 0603 CL10A105KP8NNNC

Tụ điện đa dụng

47uF SMD Tantalum Mục đích chung Tụ trường hợp 25V TAJC476K025RNJ

47uF SMD Tantalum Mục đích chung Tụ trường hợp 25V TAJC476K025RNJ

C Kích thước bề mặt gắn kết Mục đích chung Tụ TAJC107K016RNJ 107K 1 Ohm ESR

C Kích thước bề mặt gắn kết Mục đích chung Tụ TAJC107K016RNJ 107K 1 Ohm ESR

107K 10V Mục đích chung Tụ B Kích thước 100uF TAJB107K010RNJ

107K 10V Mục đích chung Tụ B Kích thước 100uF TAJB107K010RNJ

450NXG220MEFC25X45 Tụ điện phân nhôm 220uF D25H45 NXG Series

450NXG220MEFC25X45 Tụ điện phân nhôm 220uF D25H45 NXG Series

270µF 450V Tụ điện đa năng theo chiều ngang EKMQ451VSN271MR40S

270µF 450V Tụ điện đa năng theo chiều ngang EKMQ451VSN271MR40S

LXQ Series Mục đích chung Tụ điện 180uF 420V D30H25 ELXQ421VSN181MR25S

LXQ Series Mục đích chung Tụ điện 180uF 420V D30H25 ELXQ421VSN181MR25S

CL10B224KO8NNNC 0603 SMD Tụ Gốm 16 V X7R 4000 cái Mỗi Reel 0.80 T

CL10B224KO8NNNC 0603 SMD Tụ Gốm 16 V X7R 4000 cái Mỗi Reel 0.80 T

CL31A106KBHNNNE Tụ gốm đa lớp 10µF Mục đích chung

CL31A106KBHNNNE Tụ gốm đa lớp 10µF Mục đích chung

Page 1 of 3|< 1 2 3 >|